Vrienden worden

De activiteiten van Stichting Kleur je Lente zijn alleen mogelijk doordat er mensen en organisaties zijn die onze doelstellingen een warm hart toe dragen. Help ons anderen te helpen met uw (eenmalige) bijdrage.

U kunt dit doen door een bedrag over te maken naar NL11RABO0166267945 ten name van Stiching Kleur je Lente.